شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Wednesday, 24 July , 2024
امروز : چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
برچسب : 17 مرداد – روز خبرنگار – حسین فسائی – فرمانده بسیج جامعه اسلامی کارگران کشور – 17 مرداد – روز خبرنگار – حسین فسائی – فرمانده بسیج جامعه اسلامی کارگران کشور –
فرمانده بسیج جامعه اسلامی کارگران کشور:

خبرنگاران سمبل تعهد، وظیفه شناسی و مطالبه گری هستند

خبرنگاران به راستی سمبل تعهد، وظیفه شناسی، دلسوزی، آگاهی بخشی و مطالبه گری هستند که حتی جانشان را برای روشنی بخشی و عینیت بخشیدن به “نون والقلم مایسطرون” در طبق اخلاص گذاشته‌اند.

17 مرداد 1401