شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Thursday, 20 June , 2024
امروز : پنج شنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۳
برچسب : وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور – تقسیط -مالیات
سازمان امور مالیاتی کشور:

تقسیط سه ساله مالیات مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی نیستند

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند به موجب مواد (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یک‌جا نیستند، از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط کند.

23 فروردین 1401