شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Monday, 22 July , 2024
امروز : دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳
برچسب : مجلس – کمیسیون کشاورزی مجلس – سازمان تعاونی روستایی و سازمان پشتیبانی امور دام –
تاکید عضو کمیسیون کشاورزی مجلس؛

 سازمان تعاونی روستایی و سازمان پشتیبانی امور دام نقش حمایتی داشته باشند نه محل حاشیه سازی /در کشور ما خلا عملکردی گسترده ای در حوزه تولیدات کشاورزی وجود دارد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:سازمان تعاونی روستایی و سازمان پشتیبانی امور دام باید نسبت به این سیاست جدید دولت نقش فعال و حمایتی جدی داشته باشند نه اینکه محل حاشیه سازی و القای شبه رانت و فساد در حین اجرای این سیاست باشند، گزارش های دریافتی شائبه هایی در رابطه با وجود فسادهایی در این دو مجموعه ایجاد کرده است.

15 تیر 1401