شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Wednesday, 24 July , 2024
امروز : چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
برچسب : لانه جاسوسی

چهل سالگی «۴۴۴ روز»

به مناسبت ۳۰ دی ۱۳۵۹ ،چهل و یکمین سالگرد آزادی ۵۲ گروگان سفارت آمریکا، روزنامه «شرق» میزگردی با حضور صاحب نظران و کارشناســان برجســته، داوود هرمیداس باوند، عضو شــورای مرکزی جبهه ملی دیپلمات ارشــد و بازنشسته وزارت امور خارجه، محمد جواد مظفر، رئیس هیئت مدیره انتشــارات کویر و از فعالان اصلاح طلــب و ابوالفضل بازرگان؛ عضو شــورای مرکزی نهضت آزادی و معاون و رئیس دفتر نخســت وزیر در زمان دولت موقت در محل روزنامه برگزار کرد

15 بهمن 1399