شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Wednesday, 24 July , 2024
امروز : چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
برچسب : شی جین پینگ – رهبر چین – شهر وو هان چین – چین –

دیدار شی جین پینگ از شهر ووهان

شی جین پینگ، رهبر چین، روز سه شنبه 28 ژوئن در بازدید خود از شهر وو هان، مرکز استان هو بی تأکید کرد که خودکفایی علمی و فناوری و خودسازی، پایه و اساس رفاه و امنیت یک کشور است. ما باید مفهوم توسعه جدید را به طور کامل، دقیق و همه جانبه پیاده سازی کنیم، راهبرد توسعه مبتنی بر نوآوری را به طور کامل اجرا کنیم، رگ حیات علم و فناوری را محکم در دستان خودمان بگیریم و پیشرفت بیشتری در مسیر خودکفایی و خودسازی علمی و فناوری داشته باشیم.

08 تیر 1401