شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Monday, 22 July , 2024
امروز : دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳
برچسب : شهرداری منطقه 17 – مبارزه با آفات –
با استفاده از راه کار علمی و پژوهشی جدید:

آفات چوبخوار و پوستخوار درختان منطقه ۱۷ مهار شدند

طبق مطالعات پژوهشی پرسنل آزمایشگاه گیاهپزشکی شهرداری منطقه 17، در خصوص مبارزه با آفات پوستخوار و چوبخوار با تلفیق چندین روش تاکنون توانسته اند طغیان این آفات را در کانون آلوده مهار و مانع از انتقال آنها به سایر درختان شوند.

01 مرداد 1401