شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Wednesday, 24 July , 2024
امروز : چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
برچسب : دکتر شریعتی –

علی شریعتی، منتقدان و مخالفانش

شخصیت بعضی انسان های فرهیخته و برجسته به گونه ای شکل گرفته است که در مقابل مخالفان خود پایداری سر سختانه ای از خود نشان می دهند، بنابراین کسان و قدرت های پر نفوذ هم نمی توانند مقاومت آنان را بشکنند یا آنان را به شیوه های مختلف، تسلیم دیدگاه و درگاه خود کنند. شخصیت این افراد برجسته، حتی بعد از درگذشتشان نیز در مقابل حذف و فراموش شدن و از اعتبار افتادن، مقاومت می کنند تا به مرور به چهره ای ماندگار و مورد احترام همگان تبدیل شوند و بر سکوی افتخارات یک ملت یا یک امت بایستند و الگو گردند.

31 خرداد 1401