شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Monday, 22 July , 2024
امروز : دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳
برچسب : دکتر ایرج توتونچیان – استاد اقتصاد اسلامی در دانشگاه الزهرا –
یادداشت ارسالی به چراغ روشن؛

وضعیت اقتصادی مردم چین در اولویت دولت/ دسترسی سرمایه گذاران غربی به تجربیات چین

مهمترین عامل رشد کشورهای بزرگ و صنعتی پیشرفته همانند چین، توجه به تصمیمات یکدیگر، اتحاد در کار و جامعه انعطاف پذیر است. بدین معنا که اگر در کشور چین تصمیمی پیرامون مثلا راه اندازی شبکه های اینترنتی گرفته شود به صورت آنی مورد استقبال و استفاده قرار می گیرد.

31 اردیبهشت 1401