شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Wednesday, 24 July , 2024
امروز : چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
برچسب : آفریقا- انجمن دوستی آفریقا- ایران – ساحل عاج – ایرانگرد – ایرانگرد 1400- ایرانگردی – ثبت انجمن دوستی آفریقا-ایران – ساحل عاج –

انجمن دوستی آفریقا-ایران در ساحل عاج به ثبت رسید

NGO یا سازمان مردم نهاد(سَمَن) از جمله فعالیت‌های اجتماعی است که در سراسر جهان به صورت داخلی و بین المللی فعالیت می‌کنند و هر کدام از آنها برای دستیابی به اهداف خاصی تشکیل شده و به صورت بسیار برنامه‌ریزی شده در مسیر رسیدن به اهداف غایی خود قرار دارند. بسیاری از همین انجمن ها با […]

22 دی 1400