شعار همیشگی ما؛
۞ چراغ امید روشن است ۞
Thursday, 18 April , 2024
امروز : پنج شنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۳
شناسه خبر : 2069
  پرینتخانه » آخرین اخبار, سیاسی تاریخ انتشار : 03 مهر 1400 - 14:11 | 420 بازدید | ارسال توسط :

سخنرانی دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین در مجمع عمومی

بنام خالق یکتا سخنرانی دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین آقای سیدابوالقاسم رئوفیان-مجمع عمومی حزب (۲مهر۱۴۰۰) بسم الله الرحمن الرحیم اعضاءمحترم حزب اسلامی ایران زمین باسلام!ازشرکت فعال شماعزیزان درپنجمین مجمع عمومی حزب باهدف انتخاب اعضاءشورای مرکزی وبازرسان جدید تشکرمی کنم وازهمه شماهمسنگران میخواهم درهرزمینه ای که میتوانیدمنتخبین خودتان رادرطول دوره سه ساله یاری نمایید.
سخنرانی دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین در مجمع عمومی

افتخاردارم باطلاع شماگرامیان برسانم رنگ حزب رنگ پرجم جمهوری اسلامی ایران وشعارآن (تعادل پاکیزگی وقدرت) است که بترتیب برگرفته ازمعانی سه رنگ سبز؛سفید؛وسرخ پرچم جمهوری اسلامی ایران است وهرکدام دارای هویت بصر ی وپیام خاص خود والهام‌بخش اینکه حزب همواره باپرهیزاز افراط وتفریط *مشی اعتدال* دریش گیرد(تعادل)؛ وبدور از آلودگیهاوسیاسی کاری هابارویکردمبتنی برمکتب به حیات سیا سی خودادامه دهد(پاکیزگی)؛وبااقتداردربرابرسوءتدبیرهاوکج فهمی هاوانحرافات احتمالی حکمرانان درهررده مسئولیتی بایستد(قدرت)؛وبه رسالت خطیرحزبی خودجامه عمل بپوشاند وبندگی خداوخدمت به مردم راوجهه همت خودقراردهد.
صلی الله علیک یااباعبدالله
وقتی قنداقه نوزادتازه متولدشده ای راکه حسین نامیده شدبه پیامبرخدا دادند،پیامبراورادردامان گر فت وخطا ب به وی گفت: 《ای اباعبدالله!چه بسیا رگران است برمن کشته شدن تو》!
درفرهنگ عرب کسی راکه دارای یک صفت ویژه ای باشددرمقام مبالغه آن کس را(پدرآن صفت می نامند) و حسین.ع.که صفت برجسته *بندگی خدا*را دراعلادرجه ممکن دارااست و پیامبر به این مهم آگاه است واوج بندگی خدارادرکشته شدن وی آنهم باآن وضع می بیند اوراباکنیه(پدربندگی خدا) موردخطاب قرارمیدهدکه وقتی روز عاشورای۶۱هجری قمری (۱۳۸۲سال پیش) فرامی رسدوآن واقعه عظیم رخ میدهدوحسین فاطمه.س. ازاسب برزمین می افتدبه پیشگاه معبودخودعرضه می دارد:《رضا بقضائک وتسلیما لامرک 》واین ترجمان عملی اوج بندگی خداست. (صلی الله علیک یااباعبدالله)وماکه خودراشیعه اومیدانیم ونهضتمان را حسینی می نامیم بایدرعمل ببینیم به چه میزان صفت بندگی خداراازآقا و مولایمان حسین.ع.به ارث برده وتاچه میزان درمکتبش تلمذکرده وکسب معرفت نموده ایم؛ بی تردیدشهدای۸سال جنگ تحمیلی که هم اکنون درهفته دفاع مقدس نفس می کشیم به ماآموختندکه میتوان حسینی شد؛وحسینی رفت”اللهم الرزقناتوفیق الشهادت فی سبیلک”جاداردیادوخاطره بیش ازیکصدوهشتادهزاررزمنده شهیدوشهدای بمباران وموشک باران شهرهاوروستاهاراگرامی بداریم وبه ارواح طیبه همه آنان وروح بلندوملکوتی امام خمینی(ره)درودبفرستیم شهدایی که درجبهه های نبردحق علیه باطل تاپای جان ایستادندوشهیدشدندودشمن رادرتصرف حتی یک وجب ازخاک وطن ناکام گذاشتند؛وطنی که طی۲۰۰سال گذشته ازدوران فتحعلیشاه قاجارتاپهلوی دوم زخم هابرداشته و باازدست دادن پاره پاره ازسرزمینهایش همچون آذربایجان وگرجستان؛نخجوان وارمنستان؛افغانستان وهرات؛ترکمنستان وازبکستان؛قرقیزستان وپاکستان؛ ومجمع الجزایربحرین؛واین اواخرشهربندری فیروزه مازندران راطی قراردادهای ننگینی ازجمله گلستان وترکمانچای ومعاهده پاریس وقراردادننگین حکمیت و…ازدست دادکه اگردرجریان ۸سال دفاع مقدس رهبریهای هوشمندانه وخردورزانه امام رضوان الله تعالی علیه وایستادگی سلحشوران افتخارافرین وجان برکفان بی ادعای عاشق وشیفته مرام مرادشان خمینی کبیرنبودورابطه مریدو مرادی وسرسپردگی شان به سیدوسالارشهیدان امام حسین.ع وجودنداشت این باررژیم بعثی صهیونیستی عراق باحمایت همه جانبه شرق وغرب جزبه اشغال همه جانبه ایران راضی نمی شدندکه دراینصورت نه*ازتاک نشان می ماندو نه ازتاکنشان* جادارد یکباردیگریادوخاطره شهدای گرانقدرجنگ تحمیلی بویژه ۳۶۰۰۰ دانش آموز شهیدراگرامی بداریم ودرآستانه سال تحصیلی جدیدضمن تبریک؛برای جامعه معلمان وفرهنگیان وجامعه دانش اموزی کشورارزوی موفقت نماییم وضمن تشکرازتوجه ویژه رئیس جمهورمحترم دردفاع ازحقوق همه جانبه معلمان ولحن قاطع ایشان ناظر برحل مشکلات معیشتی وارتقاءسطح دانش و تعمیق بینش آنان انتظارمی رودبامعرفی شخصیتی کاربلدودارای شرایط احرازبرای تصدی مهمترین وزازتخانه کشورازهرحیث به مجلس محترم ؛که هم‌ اواموزش وپرورش رادرهمه ابعادبخوبی تجربه کرده باشدوهم معلمان ازشنیدن نام وی به وجدآیندوبه آینده امیدوارشونداهتمام ورزندبدیهی است توجه جدی ورویکردجامع نگرانه شخص رئیس جمهوربه مقوله فرهنگ وفرهنگیان وهنروهنرمندان زمینه سازرشدوتعالی همه جانبه درتمامی عرصه های زندگی مردم ومایه رشدوپیشرفت کشوراست.
امروزدهم ماه صفراست ماهی که اربعین حسینی راپیش روداریم و۲۸امین روزآن رحلت نبی مکرم اسلام وشهادت امام مجتبی،و۳۰امین روزش شهادت امام رضا(علیهم السلام ) است این مناسبت هاراتسلیت می گویم وازپیشگاه باریتعالی درخواست می کنم هرچه زودتربرای بازگشت مردم جهان عموماوملت بزرگ ایران خصوصابه زندگی عادی بدون کرونا شراین بیماری مرموز راازسرهمگان دفع بفرمایدودرادامه عمرحسینی زیستن رابه مابیا موزدکه بقول شهیدشریعتی چگونه مردن راخودخواهیم آموخت .
عزیزان من!پنجمین کنگره رادرسیزدهمین سال ازفعالیت حزب متبوعمان درحالی برگزار می کنیم که دولت سیزدهم و هفتمین رئیس قو ه قضائیه بعنوان ‌نخستین دولت و نخستین عدلیه پس از ابلاغ بیانیه گام دوم کار خودرا آغازکرده اند،بیانیه ای که با مأموریت «خودسا زی، جامعه پردازی و تمدن سازی»،حکمرانان راموظف ساخته تااز مسیر مدیریت و برنامه ریزی بر سر فصل های اساسی هفت گانه مندرج در آن که: علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد ومعیشت، عدالت ومساوات، مبارزه با فسادوتبعیض، بدست آوردن استقلال و آزادی‌همه جانبه،عزت واقتدار ملی، دیپلماسی فعال وبرقراری روابط خارجی مبتنی برسه اصل عزت، حکمت،ومصلحت؛ مرزبندی با دشمنان و سبک زندگی درست اهداف بیانیه راجامه عمل بپوشانندودرعمل به تعهدوعهدی که باملت بسته اندپایبندو وفاداربمانند بنا براین از آنجا که گزاره های برشمرده دراین مأموریت و سرفصل ها علاوه براینکه خودمفاهیمی باماهیت فرهنگی هستند، تحقق آن در سایر عرصه ها، نیازمندایجاد بسترهای فرهنگی لازم می باشند،لذاضروری است که مسوولان محترم در جایگاه های مختلف علاوه برتوجه لازم به این امرروح حاکم بر نحوه مدیریت و انجام وظایف خود را از آن الهام گرفته و زیر سایه چتر آن به تمشیت امور بپردازند.
*حکمرانان ومسئولان نظام سیاسی کشور!
حزب اسلامی ایران زمین باتوجه به گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی هنوزجامعه رامواجه با این پرسش اساسی می بیندکه براستی جهت برقراری یک حکمرانی شایسته در نصب مدیران دولتی؛درحمایت از داوطلبان نمایندگی مجلس یاشوراها، درنصب یک قاضی القضات وانتصاب قاضی؛تعهد ملاک اصلی خواهد بود یا تخصص؟. پرواضح است که مفهوم غائی از تعهد همان واژه تقوا در اشخاص است که امروزه با توجه به حس دنیاطلبی و عطش سیری ناپذیر افراد در شتاب گیری کسب قدرت وثروت بسیار محتاط و بشکل غیر مستقیم باید از آن یاد نماییم. بهرسوی متاسفانه در شرایط کنونی در نزد محافل سیاسی رحجان و برتری محسوسی جهت ویژگی تعهدبابرداشت نادرست ازآن درانتخاب و نصب مسئولا ن قائل شده¬ایم و به طبع آن شاهد نبود تخصص کافی وپایه¬ای اشخاص درراس دستگاه¬هاونهادهاوسازمانهای تخصصی بوده¬ایم که متاسفانه این روند طی سنوات اخیردرکشورنهادینه شده به گونه¬ای که از لحاظ بافت وساختار هدایت سازمانی بعنوان یک هنجارشکل گرفته است که جهت مدیریت جهادی یک وزیر یا مسوول، جنبه دانش تخصصی معیار محک نیست بلکه معیار تعهد اوباهمان برداشت غلط است بااین دیدگاه که ضعف یافقدان دانش تخصصی او می¬تواند با نصب مشاوران آگاه و صاحب دانش مورد پوشش واقع شوددرحالیکه دراین دیدگاه دو تردید جدی بوجود می¬آید. نخست اینکه محور شناخت وسنجش تعهد فرد مسوول بر چه پایه صورت پذیرفته و دوم آنکه برد عملیاتی و کیفیت دانشی مشاوران آگاه تا کجاست و چه نظارتی بر درستی مشورت این اشخاص وجود دارد. اگر کمی بی¬پرده سخن برانیم در هر دو مورد محل شک و نقد وجود دارد. امروزه غالب دستگاه¬ها از همراه¬سازی فرد متعهد دررنجند واز بکار گیری مشاوران فرهیخته و آگاه معذورو ناتوان. دلیل عدم توانایی جذب مشاوران زبده وکاربلد درکنار وزیران غیرمتخصص و البته مجرب ازحیث سنوات خدمت بی¬گمان به اندیشه عصبیت ابن خلدون فیلسوف نامی عرب بی¬شباهت نیست. ابن¬خلدون فیلسوف جامعه شناس قرن هشتم با رویت و بررسی بسیاری از جوامع نوپای قبیله¬ای در آفریقا اندیشه و ایده حاکمیت مبتنی بر عصبیت را نخستین بارمطرح ساخته است. منظورونیت ابن¬ خلدون ازواژه عصبیت به جانبداری و حمایت از افراد فامیل و هم خون و خویشاوند محوری و دفاع از منصوبان مورداعتماد است. هرچند این ایده در اسلام به جهت عدم سازگاری با روحیه عدالت مورد نکوهش است، اما این منش حکومتی در اشکال و اقسام مختلف حدوث و بروز می نماید. به گونه¬ای که در ساختارهای مطالعاتی بسیاری از حکومت های حتی مدرن نیز می توان از آن سراغ گرفت. ابن¬خلدون فرجام عصبیت را فروپاشی و اضمحلال می داند و علت اصلی آن را نیز در انباشت فسادواستبدادتوصیف می¬کند و جایگز ین این سقوط را با آغاز چرخه دیگری از عصبیت وتکرار پی¬در¬پی این موضوع برمی-شمارد. در واقع آنچه که باعث بسته ومحدودشدن ساختار قدرت وفروپاشی عصبیت قبیله وفرقه شکل¬دهنده حکومت ازمنظرابن¬خلدون به شمارخواهدرفت همانا اندک بودن مشا رکت¬کنندگان در ساختار بازی سیاست وتصمیمات بسته ومنحط درحلقه منصوبان مورد وثوق است. این فرجام محتوم و دهشتناک اذهان بسته در یک حلقه بسته خواهد بود که راه گریزی از آن نیست. مشابه این نظریه ابن¬خلدون را با گذشت چندین قرن از ایده¬پردازی آن می¬توان درکشورعزیزمان مورد ارزیابی قرارداد.متاسفانه اگرحلقه مشاوران در امور اداره حاکمیتی را دردسته افراد ناآگاه به شرایط زمان و مکان وبیگانه بانیازهای حال وآینده جامعه منتسب بدانیم، تفکر حکومتی در ورطه عصبیتی گرفتار می¬آید که خواستار میدان دادن به اهل فن نخواهد بودوساختار اجرایی و حوزه مشاورت را تنها در نزد معتمدان خویش جستجو خواهد کردودرچنین شرایطی فروپا شی عصبیت در اشکال ویرانی ساختا رهای جامعه متجلی خواهد شد. جدا از اینکه فرقه¬گرایی،قبیله گرایی ورفتار های قوم گرایانه که همان رفتارهای تریبالیستی است بدلیل مانع شدن ازبرقراری تعامل وهمکاری باصاحب نظران واندیشمندان و متخصصین سا یر اقوام، قبایل،واحزاب واستفاده از نظرات راهگشای آنان می گردد‌مانع ازپیشرفت وتوسعه کشوروتحقق منافع ملی وحتی بروزدشمنی هاوخیزش های اجتماعی نیزخواهدشد.بدیهی است بامشورت¬های نادرست تحمیل¬های بسیارسنگین بر جامعه وکشور ازحیث اقتصادی و سیاسی و فرهنگی واردخواهد آمد. پیش فرض کنونی آن است که در ساختار کنونی کشور در سطوح عالیه تصمیم گیری عناصر مشورتی ناکارآمد فرامین و نظریاتی را به زبان مقام¬های رسمی جاری می نماید که خسران جبران¬ناپذیری را به ساختار کشور و حاکمیت تحمیل می¬ کند. قطعا معیار اصولی ذهن مشاور و تناسب آن با نیازهای کنونی جامعه بسیار حائز اهمیت است و با بکارگیری مشاوران آگاه و مجرب بدون تعصب پیرامون حلقه نزدیکان، می¬تواند به کارافزایی حاکمیت و تصمیم¬های حساس سیاسی و اقتصادی بیافزاید و خطاها را در سطح بسیار پایینی نگاه دارد. دست کم در چنین حالتی می توان کاهش نارضایتی عمومی را شاهد و ناظر بود. فردی که حتی برای سالیان بیش از سه دهه در سطوح عالیه حکومتی در حال انجام وظیفه بعنوان مشاور است نه تنها عایدی برای مصلحت و منافع کشور نخواهد داشت بلکه با دوری و فاصله از نیازهای زمانه کنونی و سطح مطالبات نسل آگاه و فرهیخته، درجا خواهد زد و نتایج اسفناکی را موجب خواهد شد.
هم وطنان عزیز! اینکه باپرهیزاز بیان ضرورت وجود یک (حکمرا نی خوب) ،سخن از ضرورت یک (حکمرانی شایسته) بمیان می آورم وحا کمیت شایسته سالاری نه اندک سالاری؛ درسطوح مختلف مدیریتی وحلقه مشاوران را تنهاراه نجات کشوربرمی شمرم سخنی است برخاسته ازکتاب خداوسیره وکلام سیاسی حکومتی-رسول اعظم .ص.وعلی بن ابیطالب.ع.- که درانقلاب اسلامی ایران به رهبری وزعامت امام خمینی(ره)نیز سعی شده است نظام جمهوری اسلامی منطبق برهمان اصول حاکمیتی شکل گیردو امروزه به رهبری رهبر فرزانه انقلاب باوجود دشمنی های همه جانبه وتحریم های ظالمانه حرکت برروی همان نقشه راه ادامه یابدودرصورت برخورداری مسئو لان ومشاوران از تعهدبالا که همان داشتن تخصص وقبول پست پیشنهادی درصورت دانش وتوانایی درانجام وظایف محوله است که بتواندنظام رادردستیابی به اهدافش یاری وکشورباحداقل خطا اداره شود.
این سخن حکیمانه رهبرفرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی است که میفرمایند:《الگوی غرب برای توسعه، یک الگوی ناموفق است زیراباوجوددستیابی به قدرت وثروت ارزش های انسانی ومعنویت ازبین رفته》واین نیزگواه براین است که درحکمرانی شایسته علاوه برتلاش حکمرانان درنیل افرادو جامعه به رفاه وآسایش وتکامل دنیوی وتامین نیازهای مادی،حکمرانان بایدسعادت ورستگاری اخروی انسان رادربرنامه های حکمرانی خودداشته باشندواز بعدانسان شناسی انسان رادارای دوبعد مادی ومعنوی بداننددستورات راازمبدا هستی بگیرندمعرفت راتنهادر انحصار حواس پنجگانه نشمارند، فرایندتصمیم گیری راتوسط خداوندورسولان وی واولیاءونایبان برحقشان بدانندوبدانندکه مبانی حکمرانی شایسته ازدیدگاه امام علی.ع.جزاین نمیتواندباشد.
آنچه غربی ها ۳۱سال پیش دراواخر دهه ۱۹۹۰شاخصهایی را بعنوان اصول یک (حکمرانی خوب) مطرح کردندوهم اکنون آنرابنحوی ترسیم نموده وبعنوان نقشه راه پیش پای کشورهای جهان سوم قرارداده بگونه ای که حرکت برروی آن تامین کننده منافعشان باشد،این شاخص هاهمان اصولی است که۱۴۰۳ سال پیش درحکمرانی علوی به رهبری امام علی بن ابیطالب.ع.درجای جای نامه ها،حکمت ها،وخطبه های آن حضرت به حکمرانان توصیه شده ودرطول کمترازپنج سال حکومت، بامتخلفان ازاصول حاکمیتی بدون فوت وقت شخصا برخوردمی کرده که نمونه های آن درنامه های حضرت به والیان متخلف واحضاروبرکناری ومجازات آنان ووعده عذاب الهی به آنان در دسترس است.
آنجاکه به یکی ازگماردگان خودمی نویسد:تورادرامانت خودشریک کردم ویاروهمراه خودشمردم…چون فر صت بدست آوردی به مردم خیانت کردی وشتابان تاخت آوردی وبرجستی وهرچه میسرت بودازاموالی که برای بیوه زنان ویتیمان نهاده بودندبرگرفتی وبربودی،آنسان که گرگ تیزچنگ بزمجروح رامی رباید…واکنون جایی هستی که ستمگرفریادحسرت برمی آوردوتباه کننده عمرآرزوی بازگشت به دنیامی کندوجای گریز نیست.
درحکمرانی شایسته قانون حاکم است وهمه دربرابرقانون یکسان و تابع قانون ، امام راحل میفرموددراسلام قانون حکومت می کندنه افراد، میفرمودحتی رسول الله تابع قانون بود؛حاکمیت قانون درسیاست گذاریها، درتدوین مقررات،دراجراء، درنظارت برحل وفصل اختلافات ودادرسی اعم ازداوری قضایی،اداری وغیرحقوقی؛ حاکمیت قانون برای اجرای عدالت باوجودیک قوه قضائیه مستقل وبی طرف ودرکنارش یک بازوی اجرایی وضابط فسادناپذیر اینهاکه باشدشرایط تصمیم گیریهای درست هم فراهم میشودنباشدهمه چیز بهم می ریزد؛ حاکمیت قانون بزرگترین دستاورد انقلاب مابه رهبری امام بود، حاکمیتی که توانست حاکمیت ملی رابه ارمغان آوردوپیروزی ملت بزرگ ایران درجنگ تحمیلی بررژیم بعثی-صهیونیستی وبالاترازآن پیروزی براستعمارگران شرق وغرب رابه رهبری امام رحمت الله علیه رقم بزند؛حاکمیت قانون دراقتصادهم میتوانست مانع ازانحراف مسئولان ازاهداف انقلاب شود،می توانست جلو لغزشهارابگیرد،جلوویژه خواریها، سوءاستفاده هاازپست ومقام دولتی وکرسی نمایندگی مجلس وشوراهاو مسندقضارا بگیرد ومنافع ملی ورفاهیا ت مردم ومصالح کشورودلگرم کردن مردم ودرنهایت حاکمیت ملی رادرپی داشته باشد؛امروزمتاسفانه عملکردبرخی مسئولان تشنه قدرت وسیری ناپذیران ثروت موجب فروریختن دیواراعتمادبین مردم ومسئولان شده عدالت اجتماعی ورفاه عمومی تاحدزیادی ازجا معه رخت بربسته، فاصله طبقاتی بیداد می کند،همسان سازی حقوق بازنشستگان باشاغلین ببهانه تورم زابودن ازدستورکارمجلس خارج میشود، اشرافیت قدبرافراشته ومستضعفین دررنج وعذاب مضاعف روزگارمی گذرانند؛باندبازی،مافیای قدرت وثروت دربازار و فضای کسب وکارشکل گرفته، چرخه مدیرت کشور دردست معدود خانواده هاافتاده وآنهانیزبرسرکسب قدرت وجمع ثروت مسابقه گذاشته وبرهم پیشی می گیرند،حاکمیت ملی که اساس انقلاب بودرنگ باخته و….،وهمه اینهامعلول عدم حاکمیت قانون علوی واجرای حدودالهی برای همگان است.
درصورت ادامه چنین شرایطی بدیهی است نه تنهاحاکمیت ملی شکل نخواهدگرفت بلکه هشدارامام برحق وشهیدعدالت علی .ع. که فرمود،: 《سوءالتدبیرسبب التدمیر-》موجب فروپاشی نظام سیاسی خواهدشد.
البته اراده ای که مردم درانتخابات اخیر ریاست جمهوری بویژه درکلام شخص رئیس جمهوردردوران تبلیغات ورقابت های انتخاباتی دیدندواکنون درروزهای آغازبکاردولت سیزدهم درعمل شاهد حضوروی،معاون اول،و برخی وزراء در میان مردم بویژه مردم استانهای محروم وسرکشی ازمراکزتولیدی وتوزیع مایحتاج مردم بوده وهستند وتصمیم گیریهایی که امیداست باشناخت حاصل ازاتکابه منطق واستدلال ومطالعات عینی ومشاوره بامتفکران‌وصاحب نظران خبره ومصلح وشیوه مبتنی برحجیت برای رسیدن به هدف وتحقق وعده ها باشد، بدیهی است تنهادراینصورت است که میتوان امیدو ار بودکه بتدریج امیدهای ازدست رفته به جامعه بازگرددویکبار دیگرشاهدمشارکت عمومی بعنوان مهمترین عنصرتبلور حاکمیت ملی درسایه ی حاکمیت قانون، وجودشفافیت برای اطلاع مردم ازتصمیم گیریها،استماع عمومی که مردم بشنوند ودرجریان تصمیم گیریهای درست قرار بگیرند،نظارت عمومی برای پیشگیری از تصمیم گیریهای انحرافی واشتباه،اظهار نظر عمومی بنحوی که نظرات درتصمیم‌ گیریهای نهایی بکار گرفته شودومردم نیزدر جریان لحاظ کردن نظراتشان در تصمیم گیریها قرارگیرند،مداقه عمومی به شکلی که عمل حکمرانان باروش های خاصی درمنظر مداقه وبوته نقدوبررسی مردم قرارگیردتابه انحرا ف وفساددر تصمیم گیریهامنجرنشودو … باشیم که اینها همه میتواندازجمله شرایط شکل گیری یک تصمیم درست باشد وعمل به تصمیم بجاودرست موجب پیشرفت وتوسعه همه جانبه گردد.
*تیم اقتصادی دولت سیزدهم:
امروزبیش ازهربخشی بخش اقتصادی دولت سیزدهم کانون توجه داخل وخارج کشوراست،مردم مامنتظرتحقق وعده هایی هستندکه رئیس جمهورمحترم درزمان تبلیغات انتخاباتی دادند وبعدازآن همواره برآنهاتاکید نمودند؛درتیم اقتصادی دولت برنامه های کلی بسیارخوبی دیده شده امااینکه چگونه وبه چه نحوی باوجوداین سطح ازرشداقتصادی سالا نه (زیر۶٪) به ۱۰۰۰۰۰۰شغل پایدارمیتوان دست یافت مطرح نشده،ویااینکه چگونه وازکجاحداقل بودجه۵۰۰هزارمیلیاردتومانی ساخت ۱۰۰۰۰۰۰ مسکن درسال راکه چندین برابربودجه عمرانی کشوراست فراهم می کنندودرصورت موجودچه برنامه ای برای پیشگیری ازتورم حاصل ازآن خواهند داشت توضیحی داده نشده ویابه چه نحوی وزیرمحترم اقتصادنسبت به تسهیل صدور مجوزکسب وکاراقدام خواهدنمودرآنهم درفضای کسب وکار معیوبی که آبشخورآن فضای حاکم برکسب وکاردهه پایانی عمر پهلوی دوم است راهکاری بیان نشده،همچنین بدلیل فقدان سیستم بودجه ریزی صحیح درکشورتحقق وعده جناب خاندوزی مبنی بر کاهش هزینه های جاری بمنظورجلوگیری ازکسری بودجه هم تقر یبامحال بنظرمی رسد؛تمرکزوزیرمحترم‌ اقتصاد روی بورس با تامین مالی بنگاه های اقتصادی ازطریق بازارسرمایه درعین سودمندبودن کلی بیان شده؛ایجادبانک اطلاعاتی ازسوی وزیر محترم کار بسیارخوب ومیتوانددر تصمیم سازیهاو تصمیم گیریهاموءثرباشد؛وعده تولید۳ برابری خودرو و۶برابری لوازم خانگی وتمرکزبرصادرات غیرنفتی وزارت صمت که از مهمترین اضلاع اقتصادی وفوق العاده مرتبط بابخش اقتصاد است بسیارمفیدبحال اقتصادوتولید داخلی کشوراست ولی باتوجه به عدم اراده لازم درتامین موادواسطه ای وتمرکززیادی روی منابع داخلی تاحدودی تحقق چنین وعده هایی راناممکن ساخته وبطورکلی تجارت بین الملل وتامین موادواسطه ای که تاحدودزیادی ازطریق پیوستن بهFATF میسرمیشود رابدلیل عدم اعتقادتیم اقتصادی دولت(البته بجرآقای رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور)باموانع جدی مواجه می سازد؛ همچنین درخنثی سازی اثرات نامطلوب شوکهای ارزی که به اقتصاد وارد خواهدآمدبرنامه ای مشاهده نمیشودکه امیداست به این مهم توجه ویژه صورت بگیردواینکه برخی اقتصاددانان افزایش بحران بانکی وورشکستگی اقتصاددرهرکشور رامعلول استقراض از بانک های تجاری وسایرنهادهای پولی ومالی میدانندرادربرنامه ریزی های اقتصادی خوددرنظربگیرند.
به هرطریق حکمرانی شایسته وبه تعبیردیگرحکمرانی علوی یعنی حکمرانی جامع الاطراف چه بلحاظ ویژگی های حکمرانان وچه بلحاظ جامعیت برنامه هاوقتی شکل می گیردکه هم شرایط شکلی وهم شرایط ماهوی حکمرانی اعم ازآنچه مطرح شدبرقرار شودوهم حکمرانان ازشایستگی وتخصص لازم برخور دارباشندوباریل گذاری صحیح همه چیزروی ریل ودرچارچوب قواعد حرکت کنند.
اگرمراجع تصمیم گیری،مراجع نظار تی،مراجع اجرائی وداوری، وبطور کلی قوای سه گانه وسایر نهادهای فراقوه ای که همه نیازبه ریل گذاری صحیح دارندخودرامقیدو موظف به حرکت برروی ریل بداننددراینصور ت باایجادنظام حقوقی ایمنی ساختمانها یاساختمانی فرونمی ریزدویااگر سا ختمان پلاسکونوعی فرو ریخت مقصراصلی شناخته میشود؛ اگرریل گذاری درست بدورازکمترین درجه خطاوانحراف صورت پذیرد قرارداد گازی کرسنت که خسارت جبر ان ناپذیری به کشورتحمیل کردمنعقد نمیشودوقراردادتوتال بنحوی تنظیم و به امضاءنمیرسدکه کل اطلاعات مشتر ک گازی بین ایران وقطرپس ازفسخ قرارداد بنفع قطر مصادره ودرنتیجه خسارت جبران ناپذیری رابرای مردم وکشورعزیزمان ببارآورد،اگرقانون برای همه اجرا شوددیگرمنوریلی درقم ساخته نمیشود که امروزهزارآدم عاقل ندانندکه باآن چه بایدبکنند،دکلی گم نمیشودکه کسی پاسخگونباشدویابیانیه الجزایرکه مسببین آن مرتکب خطای نابخشودنی شدندوهیچوقت هم مورد بازخواست قرارنگرفتندبه امضاءنمیر سدوبرجامی بدورازبرخی ملاحظات حقوقی شکل نمی گیرد.
اگرسیاست خارجی ماهمانطورکه رهبری فرمودندمبتنی برسه اصل عزت،حکمت،ومصلحت تدوین واجرا شودوبجای شقه کردن دیپلماسی به دیپلماسی اصولگرایی واصلاح طلبی، دیپلماسی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مطرح ودر چارچوب سیاستهای کلی اعلامی ازسوی رهبری نظام رفتارها وروابط دیپلماتیک ما با دنیا مبتنی بردانش سیاسی،بینش سیاسی،ودیپلماسی فعال شکل بگیردو بدورازایجاد تنش، اقتدارو منش ایرانی وصلح طلبی شرا فتمندانه وظلم ستیزی عادلانه ما درعرصه بین الملل به نمایش گذاشته شودوبا فعال کردن دیپلماسی اقتصادی باکشورهاکه نمونه بارزآن درامدن عضویت ایران ازناظربه عضودائم درپیمان شانگهای بامحوریت چین وروسیه که یک سوم جمعیت و۳۵%وسعت جهان وبخش قابل توجهی ازمنابع طبیعی حتی حوزه تکنولوژی رادراختیاردارد زمینه فعال شدن دیپلماسی اقتصادی کشورمان باسایرفراهم آید اگرچه دربرابراتحادیه حوزه یورو وآ.اس.آن وپیمان نفتاازبرد آنچنانی برخوردارنیست اماجبهه ایست دربرابراقتصادغرب باحضور فعال هم پیمانان عرفی-سنتی ایران همچون چین روسیه وهندکه تنها۷۰%محصولات صادراتی نفتی وغیرنفتی مابه مقصدچین که بعدازسال۲۰۳۰ بعنوان بزرگترین اقتصادجهان مطرح شدصورت می گیردوپیش بینی میشود که حجم مبادلات مابااین کشوربه بیش از ۱۰۰ میلیارددلارصادرات وواردات برسد؛البته نباید فراموش کنیم که امریکابعنوان مهمترین وموءثرترین واولین شریک تجاری وبی بروبرگردبرای چین است که این کشوربه هیچ قیمتی حاظربه قطع روابط تجاری باایالات متحده آمریکانبوده ونخواهدبودلذاباوجودتحریم هاو نپیو ستن مابه اف.ای.تی.اف چاره ای جزرفع تحریم هاازطریق دیپلماتیک وپیوستن به اف.ای.تی.اف برای موءثربودن در سازمان همکاریهای اقتصادی شانگهای نداریم وبایددرراستای حل مشکلاتمان باغرب بانگاه راهبردی مبتنی برسه اصل عزت حکمت ومصلحت پیش برویم ومذاکرات برجامی راپی بگیریم که خوشبختانه رئیس جمهورکشورمان دواولین سخنرانی خوددر سازمان ملل ضمن استقبال ازمذاکرات هسته ای وبه رسمیت شناختن آن تاکیدنمودندکه همه طرفهای درگیربایدبه توافق هسته ای وتعهدات خوددرعمل پایبندباشندبدیهی است دراینصورت زمینه برقراری روابط همه جانبه مان فراهم خواهدامدوبی شک بامددالهی ورهبریهای خردمندانه و هوشمندانه رهبرعزیزمان مشکلاتمان بادنیابه حداقل ممکن خواهدرسید وراه برون رفت از معضلات و عبورازموانع ومسیرپیشرفت وتوسعه هموار خواهدشد.
اعضاءحزب اسلامی ایران زمین باهمه توان درجای جای کشورپهناور ایران خودراسربازوطن میدانندوهمچو ن گذشته آمادگی خودرا درعرصه مدیریتی درسطوح مختلف وارائه مشاوره های تخصصی اعلام می نمایندوحزب همچنان بعنوان یک دید بان بوظیفه ورسالت حزبی خوددر رصد کردن وارزیابی حکمرانان در هرمقام وجایگاهی که باشندجهت هر چه پررنگ ترشدن شاخص های یک حکمرانی شایسته ایفای نقش خواهد کردوهمچنان دربکارگیری واعطای مسئولیت به انسانهای مسئولیت پذیرو متعهدی که تخصص ذاتی تعهدآنان است ومشاوران خبره وآگاه وآشنا بااقتضائات حال وآینده ایران در موضوعات مختلف ودرعر صه داخلی وبین المللی که تصمیم سازی وتصمیم گیری رابارویکردطی فرایندوتشریفات کامل دردستورکارقرارخواهندداد تا تصمیمات گرفته شده دارای اعتباروارزش عملیاتی گرددتاکید می نماید که تنها ازاین رهگذرآنهم درسایه قانون میتوان امیدبه ایجاد یک حکمرانی شایسته بست وکشوررااز وضعیت موجودبه وضعیت مطلوب رساند. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته به امیدآینده ای هرچه روشنتر *بنده خدا* سیدابوالقاسم رئوفیان دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین 《پنجمین گنگره حزب》
جمعه ۰۲/۰۷/۱۴۰۰

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.